Woon je als huiseigenaar in een appartementencomplex, dan ben je waarschijnlijk ook lid van een vereniging van eigenaren, oftewel een VvE. De VvE is de vereniging waarin alle huiseigenaren vertegenwoordigd zijn.

De VvE draagt zorg voor het behartigen van gemeenschappelijke belangen, waaronder het tijdig (laten) uitvoeren van onderhoud aan het appartementencomplex, afsluiten van contracten met derde partijen, afsluiten van verzekeringen en de administratieve en financiële huishouding.

Helaas gaat dit lang niet altijd goed, omdat de VvE bestuurt wordt door leden die daarnaast gewoon werken of studeren.

Hierdoor blijven er vaak taken liggen of worden taken niet volledig naar behoren uitgevoerd. Dit kan leiden tot veiligheidsrisico’s (bij achterstallig onderhoud), financiële tekorten en ontevreden bewoners.

Het wordt daarom ook steeds vaker aangeraden om het VvE beheer volledig uit te besteden. Hoewel dit een investering vraagt, zijn de besparingen op zowel het gebied van tijd als geld dit meer dan waard. Bovendien weet de VvE bij uitbesteding zeker dat alle zaken op de juiste manier worden geregeld.

Taken van VvE beheerder

Een VvE beheerder is vaak een partij die lokaal actief is. Bevindt het appartementencomplex zich bijvoorbeeld in Rotterdam, dan is het verstandig om VvE beheer in Rotterdam uit te besteden.

Omdat het een lokale partij is, heeft deze partij vaak ook de beste lokale contacten. Dit kan zorgen voor besparingen wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd, omdat de beheerder bijvoorbeeld een deal heeft gesloten met een lokale aannemer.

Taken die een VvE beheerder onder meer kan uitvoeren zijn:

  • Administratief beheer
  • Financieel beheer
  • Bouwkundig advies
  • Meerjarenonderhoudsplan opmaken
  • Algemene ledenvergaderingen leiden

Het verschilt per VvE hoeveel er wordt uitbesteed. In principe kan het volledige beheer worden uitbesteed aan een beheerder, maar het is ook niet ongebruikelijk dat de VvE zelf nog verantwoordelijk blijft voor enkele taken.

Bij zaken als financiën en het meerjarenonderhoudsplan is het alleen verstandig om dit zelf te blijven doen wanneer de VvE leden heeft die hiervoor geschoold zijn.

Is dit niet het geval, dan kan er beter een expert worden ingeschakeld via een VvE beheerder.